Phạm Nguyên Ngọc

Lời Bài Hát Cảm Ơn Tổn Thương Lyrics & MP3 Ca Sĩ Phạm Nguyên Ngọc Lời Bài Hát Cảm Ơn Tổn Thương sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Nguyên Ngọc, và được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc Cùng thưởng thức bài hát... July 29, 2020
Lời Bài Hát Người Lạ, Người Thương Rồi Người Dưng Lyrics & MP3 Ca Sĩ Phạm Nguyên Ngọc Lời Bài Hát Người Lạ, Người Thương Rồi Người Dưng sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Nguyên Ngọc, và được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc Cùng thưởng... April 15, 2020