dương tính là gì

Dương tính là gì và âm tính là gì? tìm hiểu chi tiết Nhiều người khi đi xét nghiệm thường nhận các kết quả dương tính, âm tính với một loại bệnh nào đó. Đây là những thuật ngữ y khoa được dùng... February 18, 2020