cách ly y tế trong phòng chống dịch covid-19

Cách ly y tế là gì? tìm hiểu chi tiết về cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19 Dịch bệnh covid 19 vẫn đang là nổi ám ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Mặc dù chính phủ đang kiểm soát... May 12, 2020