Số nguyên tố là gì?hợp số là gì? cho ví dụ

Toán học từ bậc cơ sở chúng ta đều đã được học về “số nguyên tố” và “hợp số” vậy bạn đã thực sự biết về chúng là gì chưa? cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không thể được hình thành bằng cách nhân hai số tự nhiên nhỏ hơn. Số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là số nguyên tố được gọi là hợp số. Ví dụ: 5 là số nguyên tố bởi vì cách duy nhất để viết nó dưới dạng một tích, 1 × 5 hoặc 5 × 1, có số hạng là chính số 5. Tuy nhiên, 6 là hợp số vì nó là tích của hai số (2 × 3) đều nhỏ hơn 6. Các số nguyên tố là trung tâm trong lý thuyết số vì định lý cơ bản của số học: mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều là số nguyên tố hoặc có thể được phân tích nhân tử thành tích của các số nguyên tố mà là duy nhất theo thứ tự của chúng.

Ví dụ: như 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

Hợp số là gì?

Hợp số là một số tự nhiên có thể biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Một định nghĩa khác tương đương: hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó. Mọi số nguyên dương bất kỳ hoặc là 1, hoặc là số nguyên tố, hoặc là hợp số.

Bạn có biết  VAR là gì? Công nghệ VAR hoạt động như thế nào?

Ví dụ: số 15 có 4 ước là 1;3;5;15 1 ; 3 ; 5 ; 15 nên 15 là hợp số.

Loading...

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments