Hàm Vlookup là gì trong Excel? cách dùng hàm Vlookup 2020

Nhiều người dùng đã nghe nói về hàm Vlookup trong Excel nhưng không rõ chức năng của nó. Do đó, trang này nhằm mục đích trả lời câu hỏi phổ biến “Hàm Vlookup là gì? sử dụng thế nào trong Excel

Hàm Vlookup là gì trong Excel?

Vlookup (viết tắt của tra cứu theo chiều dọc) là một hàm tích hợp trong Excel được thiết kế để làm việc với dữ liệu được sắp xếp thành các cột. Đối với một giá trị được chỉ định, hàm tìm (hoặc ‘tra cứu’) giá trị trong một cột dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác.

Điều này được giải thích rõ nhất qua ví dụ sau.

Ví dụ về Vlookup

Hãy tưởng tượng rằng công ty của bạn giữ một bảng tính tỷ lệ trả lương theo giờ của nhân viên (xem bảng tính ‘Trả lương theo giờ’ bên dưới). Vào cuối mỗi tuần, người quản lý nhóm bán hàng sẽ gửi cho bạn danh sách giờ làm việc của từng nhân viên của anh ấy trong tuần (xem bảng tính ‘Giờ của nhóm bán hàng’ bên dưới). Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành bảng tính ‘Giờ làm việc của nhóm bán hàng’, để hiển thị số tiền phải trả cho từng thành viên trong nhóm bán hàng.

Bạn có biết  Dominant là gì? nghĩa tiếng anh là gì? cách dùng Dominant đúng cách

ham-vlookup-la-gi-trong-excel

Để tính toán khoản tiền phải trả cho từng thành viên trong nhóm bán hàng, trước tiên bạn cần tra cứu mức lương theo giờ của mỗi người và chèn giá trị này vào cột C của bảng tính ‘Giờ làm việc của nhóm bán hàng’. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Như minh họa bên dưới, nếu hàm Vlookup được nhập vào ô C2 của bảng tính ‘Giờ của nhóm bán hàng’, thì hàm này có thể tra cứu tên “Benson, Paul” trong cột A của bảng tính ‘Thanh toán theo giờ’ và trả về mức lương tương ứng từ cột B. Do đó, trong ví dụ này, hàm Vlookup trả về giá trị $ 32,00.

ham-vlookup-la-gi-trong-excel-1

Cú pháp đầy đủ của công thức Vlookup trong ví dụ trên không được hiển thị vì hiện tại, chúng tôi chỉ muốn giải thích hàm Vlookup làm gì. Cú pháp của hàm Vlookup được giải thích trong phần sau của hướng dẫn này.

Thủ thuật 6 cách sử dụng hàm VLOOKUP hay có thể tham khảo

Cú pháp

=VLOOKUP (value, table, col_index, [range_lookup])

Giải thích nghĩa

  • value – Giá trị cần tìm trong cột đầu tiên của bảng.
  • table – Bảng để truy xuất một giá trị.
  • col_index – Cột trong bảng để truy xuất một giá trị.
  • range_lookup – [tùy chọn] TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác.

Các ghi chú khác

  • Range_lookup kiểm soát xem giá trị có cần khớp chính xác hay không. Giá trị mặc định là TRUE = cho phép đối sánh không chính xác.
  • Đặt range_lookup thành FALSE để yêu cầu đối sánh chính xác và TRUE để cho phép đối sánh không chính xác .
  • Nếu range_lookup là TRUE (cài đặt mặc định), kết quả khớp không chính xác sẽ khiến hàm VLOOKUP khớp với giá trị gần nhất trong bảng vẫn nhỏ hơn giá trị .
  • Khi range_lookup bị bỏ qua, hàm VLOOKUP sẽ cho phép đối sánh không chính xác, nhưng nó sẽ sử dụng đối sánh chính xác nếu có.
  • Nếu range_lookup là TRUE (cài đặt mặc định), hãy đảm bảo rằng các giá trị tra cứu trong hàng đầu tiên của bảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không, hàm VLOOKUP có thể trả về giá trị không chính xác hoặc không mong muốn.
  • Nếu range_lookup là FALSE (yêu cầu đối sánh chính xác), các giá trị trong cột đầu tiên của bảng không cần phải được sắp xếp.
Bạn có biết  Tổng kết các trang web luyện thi đại học online tốt nhất hiện nay 2020

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments